Domy pasywne

Każdy dom pasywny jest domem energooszczędnym

Pojęcie domu pasywnego zostało sformułowane przez dr Wolfganga Feista, który w 1988 wraz z pracownikami Instytutu Mieszkalnictwa i Środowiska w Niemczech  opracował pierwsze założenia dotyczące budynku pasywnego, gdzie w 1996 roku w Darmstadt założył Passivhaus Institut  jako niezależną instytucje badawczą.

Główne założenia:

  • Zapotrzebowanie na energię  < 15 kWh/m2rok
  • Wykorzystanie energii słonecznej przy ogrzewaniu budynku
  • Mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła
  • Ogrzewanie powietrza wchodzącego do budynku
  • Brak aktywnej instalacji cieplnej

W Polsce szerzeniem ideologi budownictwa pasywnego oraz certyfikacją domów pasywnych zajmuję się Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej. Warto zwrócić uwagę, że PIBPiEO jest jedyną jednostką w Polsce posiadającą akredytację Instytut Budownictwa Pasywnego z Darmstadt.

Zapotrzebowanie na energię budynku energooszczędnego wynosi 30-70 kWh/m2rok. Pozwala to na stwierdzenie, że dom pasywny jest szczególnym przypadkiem budownictwa energooszczędnego spełniającym wymagania określone przez Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt.

Cechy budownictwa pasywnego

Budynki pasywne odznaczają się zwartą bryłą minimalizującą powierzchnie zewnętrznych przegród termicznych oraz współczynnik kształtu budynku. Współczynnik kształtu budynku jest stosunkiem pola powierzchni ścian zewnętrznych do objętości budynku, dla domów pasywnych mieści się w przedziale 0,75-1,25 [m-1]. Ogranicza to możliwości architektoniczne budynku.

W celu optymalnego wykorzystania energii słonecznej od strony południowej stosuję się wielkoformatowe przeszklenia, które z kolei ogranicza się od strony północnej. Efektywne wykorzystywanie słońca narzuca jednak ograniczenia związane z lokalizacją planowanego budynku pasywnego, mianowicie od strony południowej nie może znajdować się nic co by ograniczało bądź blokowało dostęp promieni słonecznych w sezonie zimowym. Odpowiednie gospodarowanie zielenią na działce może zapewnić dodatkowy komfort. Przykładowo zasadzenie drzew liściastych od strony południowej ograniczy nasłonecznienie w sezonie letnim ochraniając budynek przed „przegrzewaniem”, za to w sezonie zimowym po zrzuceniu liści pozwoli na efektywne dogrzewanie przeszklonych pomieszczeń.

Istotą budownictwa pasywnego jest minimalizacja mostków termicznych. Szczególną uwagę należy zwrócić na montaż okien oraz parapetów oraz ciągłość zewnętrznej izolacji termicznej zwłaszcza przy łączeniu ścian z dachem. Przykładowo balkony w budynkach pasywnych powinny stanowić osobną konstrukcję.

Przyszłość budownictwa

Analizując nowe standardy energetyczne dla budynków można zauważyć, że wraz z realizacją założeń o zmniejszaniu zapotrzebowania na energię nieodnawialną wymogi minimalne warunków technicznych na rok 2021 dla maksymalnego współczynnika przenikalności cieplnej oraz zapotrzebowania na energię pierwotną nieodnawialną wprowadzają budownictwo energooszczędne jako standard.

Budownictwo pasywne jest standardem przyszłości i będzie dążyć w kierunku budownictwa zeroenergetycznego.

Tabela – 1. Wartości maksymalnego współczynnika przenikania ciepła oraz zapotrzebowania na energię pierwotną nieodnawialną według wytycznych z lat 2014, 2017 oraz 2021.

Stan Surowy Otwarty

„Stan Surowy Otwarty” Obejmuje wykonanie konstrukcji szkieletowej budnku

Zapytanie

"Pod Klucz"

Wykończenie pod klucz jest dedykowana dla osób pragnących zdjąć z siebie ciężar inwestycji. Korzystając z tej opcji otrzymasz dom gotowy do użytkowania.

Stan Deweloperski